Dr. Alec Badenoch bekleedt de komende vijf jaar een leerstoel bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Badenoch is als cultuurhistoricus van media en techniek verbonden aan de Universiteit Utrecht. Het doel van zijn leerstoel Transnationale Media is om te onderzoeken op welke manier transnationale flows van mensen, programma’s, technologieën en ideeën binnen het audiovisuele erfgoed zich tot elkaar verhouden.