Get Out, het filmdebuut van komiek Jordan Peele, legt bloot dat postraciaal Amerika een illusie is. De echte horror die Peele blootlegt, aldus de Amerikaanse media die vrijwel unaniem lovend zijn over de film, is het feit dat het postraciale tijdperk in Amerika een illusie is. Het land dat in 2008 en 2012 Barack Obama tot president koos, is níet voorbij rassenverschil en discriminatie. ‘De liberale elite heeft de neiging om te denken dat zij – wij – dit alles achter ons hebben gelaten.’