De af­ge­lo­pen tien jaar was het Me­dia (Park) Jaar­con­gres één van de be­lang­rijk­ste eve­ne­men­ten voor pro­fes­si­o­nals, be­sluit­vor­mers en on­der­ne­mers in de me­dia­we­reld. Ton van Mil, di­rec­teur van organisator iMMo­va­tor (net­werk­or­ga­ni­sa­tie voor be­drij­ven en an­de­re or­ga­ni­sa­ties in de cross­me­dia­sec­tor) vindt het tijd voor ver­nieu­wing: "Het hui­di­ge for­mat is op, dus moe­ten we het an­ders gaan doen."