nieuws geplaatst door u
Dark Shades of Light voorstelling Utrecht
geplaatst door Rob / 28 feb
Betreft: "Alles komt te voorschijn wat aan het licht wordt blootgesteld. En wat aan het licht wordt blootgesteld wordt zelf licht." Paulus

Op 10 en 11 maart a.s. wordt in Utrecht de première gespeeld van Dark Shades of Light.
In de bijlage een korte impressie van dit theater stuk.

We zijn op zoek naar een student(e) die een trailor kan maken van onze voorstelling. Daarvoor zou hij/zij minimaal een tot twee dagen kunnen filmen in theater Parnossos-Utrecht waarna een trailor kan worden opgezet.
Een vergoeding is mogelijk.

Voor vragen graag bellen met

Rob Slijpen, tel 06-53148240

lees meer